Veiligheid

                                                                       

Houd de wiek kort    Houd afstand tussen   Zet geen kaars in         Zet geen kaars in          Zet steeds een         Houd jonge kinderen    Laat brandende kaarsen           Plaats geen brandende
voor het aansteken.   twee kaarsen.            de omgeving van          warme omgevingen, zij   schaal onder            en dieren uit de               niet onbeheerd achter.            kaars in een tochtige
                                                                         brandbare materialen     zal smelten.                 een kaars.                 buurt van brandende                                                               omgeving.
                                                                                                                                                                                                          kaarsen.